Работни срещи на екипа

В рамките на две години, екипът провежда няколко работни срещи, като планира и реализира отделните дейности, заложени проект: Управление и контрол на дейностите, Подготовка на емпиричното изследване, Проучване и прилагане на тенденции в обучението по визуална грамотност, Провеждане на емпиричното изследване, Анализ на данните от изследването.

Експериментално обучение

В периода 11-29 ноември 2019 г. беше проведен Майсторски клас на тема: „Визуална грамотност и визуално мислене – или как да използваме фотографията и графичния дизайн, за да създаваме авторско съдържание“. Студенти, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение от специалности Архивистика и документалистика, Библиотечен и информационен мениджмънт, Печатни комуникации, Информационни ресурси на туризма, Комуникации и информиране, Обществени политики и практики, магистри от специалността Дигитален маркетинг и уеб дизайн заявиха желание да се включат в майсторския клас, представляващ експериментално обучение.
Още за мероприятието ТУК.

Документална фотография -Документално отразяване на събития, организирани и проведени в УниБИТ

В периода 11-29 ноември 2019 г. беше проведен Майсторски клас на тема: „Визуална грамотност и визуално мислене – или как да използваме фотографията и графичния дизайн, за да създаваме авторско съдържание“. Студенти, обучаващи се в редовна и задочна форма на обучение от специалности Архивистика и документалистика, Библиотечен и информационен мениджмънт, Печатни комуникации, Информационни ресурси на туризма, Комуникации и информиране, Обществени политики и практики, магистри от специалността Дигитален маркетинг и уеб дизайн заявиха желание да се включат в майсторския клас, представляващ експериментално обучение.

Приложна фотография. Галерия от авторски снимки на студенти в жанра Приложна фотография

Галерията представя избрани снимки, заснети от студенти по време на експерименталното обучение. Заснетите обекти са част от личната колекция на ръководителя на проекта, на Библиотечно-информационния център на УниБИТ и на колеги от институцията.

Майсторски клас- видеорепортаж

Проявата е реализирана в рамките на проект на тема: „Създаване и разработване на учебно-научна база за документална и приложна фотография като част от обучението на студенти в професионално направление 3.5 „Обществени комуникации и информационни науки“ , Договор №КП – 06 – М30/3 от 13.12.2018 г., Ръководител гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова.