УЧАСТИЯ С ДОКЛАДИ В МЕЖДУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ

Презентации

SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF VISUAL COMPETENCY
CONCEPTUAL FRAMEWORK OF DIGITAL VISUAL LITERACY
EDUCATION IN DOCUMENTARY AND APPLIED PHOTOGRAPHY AS PART OF THE TRAINING OF STUDENTS IN THE PROFESSIONAL FIELD PUBLIC COMMUNICATIONS AND INFORMATION SCIENCES. PROJECT RESULTS.

Публикации

EDULEARN 2019
Mincheva, K., Planska-Simeonova, K. SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF VISUAL COMPETENCY. Proceedings of EDULEARN19 Conference 1st-3rd July 2019, Palma, Mallorca, Spain. pp. 5110-5117. ISBN: 978-84-09-12031-4. 
ICERI 2019
1. Rasheva-Yordanova, K., K. Planska-Simeonova. CONCEPTUAL FRAMEWORK OF DIGITAL VISUAL LITERACY. Proceedings of ICERI2019 Conference 11th-13th November 2019, Seville, Spain. pp. 8035-8042. ISBN: 978-84-09-14755-7.
2. Rasheva-Yordanova, K., Planska-Simeonova, K., K. Mincheva. POSSIBILITIES FOR EVALUATION OF THE VISUAL CULTURE OF STUDENTS IN HUMANITARIAN SPECIALTIES. Proceedings of ICERI2019 Conference 11th-13th November 2019, Seville, Spain. pp. 8043. ISBN: 978-84-09-14755-7.
3. Mincheva, Planska-Simeonova, K. MODEL FOR TRAINING IN VISUAL LITERACY IN UNIVERSITY ENVIRONMENT. Proceedings of ICERI2019 Conference 11th-13th November 2019, Seville, Spain. pp. 8050-8057. ISBN: 978-84-09-14755-7. 
4. Planska-Simeonova, K. APPLICATION OF PHOTOGRAPHY IN VISUAL LITERACY EDUCATION IN THE PROFESSIONAL FIELD “PUBLIC COMMUNICATIONS AND INFORMATION SCIENCES”. Proceedings of ICERI2019 Conference 11th-13th November 2019, Seville, Spain. pp. 8064-8070. ISBN: 978-84-09-14755-7
УЧАСТИЯ С ДОКЛАДИ В НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ФОРУМИ

Презентации

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ВИЗУАЛНА ГРАМОТНОСТ В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА

Публикации

УниБИТ, Виена, Австрия
1. Планска-Симеонова, К. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ВИЗУАЛНА ГРАМОТНОСТ В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА. Сборник с доклади от Международен пътуващ семинар на УниБИТ Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство. Българо-австрийски културни общувания. Виена, Австрия, 26-31 май 2019. 
УЧАСТИЯ С ПУБЛИКАЦИИ В НАЦИОНАЛНИ ИЗДАНИЯ

Презентации

Image

Публикации

Кирилометодиевски вестник "За буквите"

Планска-Симеонова, К., Димитрова, С. Усъвършенстване на визуалната грамотност. - // За буквите – О Писменехь, Кирило-Методиев вестник. Университет по библиотекознание и информационни технологии. Бр. 62, ноември 2020 г.