Заключителна виртуална информационна среща и Кръгла маса на тема: "Визуална грамотност и визуално мислене във виртуалния свят" - видеозапис
Документален филм "Визуална грамотност и визуално мислене"
Анкетно проучване