ЗА ВРЪЗКА С НАС:

гл. ас. д-р Камелия Планска-Симеонова
гл. ас. д-р Камелия Планска-СимеоноваРъководителk.planska@unibit.bg

Адрес:

гр. София, бул. "Цариградско шосе"  119,
УниБИТ, каб. 205-1