Image
ДОКТОРАНТ СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА
————————————————————————

 

Светослава Димитрова е родена на 04.11.1991 г. в град София. През 2010 г. завършва средното си образование в Гимназия с разширено изучаване на английски език – Национално СОУ „София“, с хуманитарен профил „Право“ и английски език, гр. София. През 2014 г. придобива бакалавърска степен по „Печатни комуникации“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София, като разработва и защитава дипломна работа на тема „Характеристика на проекти за създаване на е-съдържание“, с научен ръководител проф. д-р Елена Павловска. През 2016 г. с отличен успех защитава магистърска степен по „Електронен контент: иновации и политики“ в УниБИТ. Разработената и отлично защитена дипломна работа за магистърската степен е на тема: „Средства и методи за защита на е-контетнт в информационна среда“, с научен ръководител проф. д-р Елена Павловска. През 2011-2012 г. е Репортер в електронно списание „Върхове“ /Портал за планинари/, гр. София, през 2013 г. публикува свои аворски статии в Spisanie.to. Работила е като заместник главен редактор в UNA News Bulgaria (http://news.unabg.org/) – проект на Дружеството за Обединени нации в България, с ресор „Екология и развитие“. Освен като редактор Димитрова е била специалист „Информационно обслужване“ и младши специалист „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

Светослава Димитрова участва в конкурски и научни форуми. През 2014 г. е на първо място в конкурса за есе на тема “Книгата между клишетата и реалността”, по повод Международния ден на книгата и авторското право - 23 април, проект „Книгата - нашето по-смислено настояще” на УниБИТ. През същата година печели второ място в категория Twitter-съобщение в Национален конкурс „Носители на просвета”, организиран от Национално представителство на студентските съвети НПСС. През 2016 и 2017 г. е сред отличените в Конкурс за млади поети и писатели „Литературна пролет в Сливница”, организиран от Община Сливница. Член е на Университетската младежка академия за управление на знанията към УниБИТ, експертна група „Интелектуална собственост“.

През октомври 2017 г. е зачислена като редовен докторант в докторска програма „Организация и управление на информационни процеси“ в Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Притежава добри компютърни умения, владее английски и руски език. Има умения за работа в екип, проявява творчески подход при извършване на възложените задачи, силно мотивирана към постигане на високи резултати, умее да стимулира и насърчава околните.